Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 12
  • 2409
  • 2288
  • 19435
  • 706503
  • 5014285
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59

(Quyet toan thue - thue TNDN 2013) Xác định doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài trường hợp nhà thầu ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định như thế nào?

* Tại CV số 3771/TCT-CS ngày 29/10/2012 của TCT trả lời CV số 741/CT-KTT ngày 13/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về xác định doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài. Do hồ sơ không gửi kèm đầy đủ hợp đồng thầu chính, hợp đồng thầu phụ nên Tổng cục Thuế trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

            Tại điểm 3.1.b2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn:
            "b2) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc, thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu."

            Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Kukdong Engineering & Construction và Liên danh Hansin - Kukdong - Keangnam (Hàn Quốc) là Nhà thầu nước ngoài nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế ký hợp đồng nhà thầu với Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (lần lượt là các hợp đồng số 956/PMUMT ngày 1/4/2011 về triển khai Dự án xây dựng "Đường hành lang ven biển phía Nam - GMS Đoạn Minh Lương - Thứ Bảy" và hợp đồng số 3455/PMUMT ngày 27/9/2010 về việc thực hiện Dự án xây dựng tuyến tránh Rạch Giá), sau đó Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai doanh thu, chi phí (hợp đồng số KDMT/003 được ký giữa Công ty Kukdong Engineering & Construction và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình ngày 11/8/2011; hợp đồng số 001/RGBP/HS-KD-KN được ký giữa Liên danh Hansin - Kukdong - Keangnam và Công ty Thi công cơ giới 1 ngày 9/12/2010) để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại hợp đồng nhà thầu ký với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài được trừ phần giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu.
 
08:01 21/05/2013
Bài viết bị sai
Các văn bản pháp luật cùng chuyên mục
Các văn bản pháp luật khác